Hotel Marinšek

Vgrajeni naslednji sistemi:
  • Centraliziran hotelski sistem
  • Protipožarni sistem
  • Video nadzor
 

Video nadzor, Centraliziran hotelski sistem, Protipožar