+386 (5) 330 81 50    info@vezave.si 

2 VOICE SISTEMI

Enostavno posredovanje ter zaščita pred kratkim stikom

Naš 2-žični sistem omogoča veliko različnih in raznolikih aplikacij, med katere sodi: enostavno posredovanje in zaščita pred kratkim stikom, modernizacija, CCTVnadzor, stanovanjske skupnosti, stanovanjski bloki, vile in še veliko več.

2Voice je dvožični sistem, zaščiten pred kratkim stikom. To pomeni, da v primeru napake ali kratkega stika naprave v stanovanju, je električni tok prekinjen le za uporabnike , ki so povezani na ustrezen  razdelilnik, naprave v preostalem delu stolpnice pa delujejo neovirano. Na ta način vas sistem takoj opozori, kje je potrebna intervencija in iskanje napak ni več potrebno. Poleg tega pa 2Voice zagotavlja nemoteno in pravilno delovanje ostalega sistema.

Modernizacija

Stare stavbe, stari sistemi: modernizacija je dandanes najbolj pogosta delujoča rešitev. S 2Voice zamenjava starih žic ni potrebna. Omogoča hitro posodobitev s sistemom, ki zagotavlja moderne funkcije in hkrati obnovi izgled stavbe preko raznolike izbire zunanjih in notranjih enot.

CCTV Nadzor

2Voice pri zasnovi upošteva inštalaterje in stilske zahteve trga. 2Voice video nadzor je že nastavljen. 2 kameri sta lahko nemudoma povezani na sistem, kar omogoči uporabniku pregled preko 3 kamer ( vključno s kamero na zunanji enoti), brez dodatne nadzorne opreme. Sistem je idealen za nadzor dostopov, kjer je zaželen dodatni nadzor. Namestiti je mogoče do pet kamer, z uporabo dodatnega enojnega cikličnega stikala.

Stanovanjski bloki, Stanovanjske skupnosti

Odgovor je ponovno 2Voice.  2Voice omogoča vilam in manjšim skupnostim sistem z integriranim video nadzorom preko monitorja,  ciklično izbiro kamer, upravljanje z dvojnim vhodom ( glavnim in garažo), intercom funkcije in aktivacijo dodatnih storitev kot so zalivalni sistem in stopniščne luči.

Vila

V današnjih velikih stanovanjskih sistemih je 2Voice najboljša rešitev za inštalaterje in za uporabnike. Številke govorijo same zase:, 4 glavni vhodi, skupno 4096 uporabnikov, 128 uporabnikov vertikalo, 32 vertikal, 2 podvhoda na posamezno vertikalo, 1 centrala. Samo 2Voice omogoča sistem s tako velikim številom uporabnikov in uporabo dveh žic za zagotavljanje najboljšega delovanja hitro in enostavno.